Jumestaja

HINNAKIRI

P.S.!

Teenindaja kujundab hinna vastavalt tööajale.
Broneeritud ajal etteteatamata mitteilmumisel on teenindajal õigus küsida järgmisel külastusel lisatasu vastavalt kaotsiläinud tööajale.